POROČILO O DELU V ROTARIJSKEM LETU 2007/2008

 

KRATEK PRESEK AKTIVNOSTI OD LETA 2003 DALJE, KI SO PRIPELJALE DO USTANOVITVE NOVEGA, SOLKANSKEGA KLUBA

 

 

 

V letih 2003, 2004 sva se z članom RC Nova Gorica, Josipom Pavličem večkrat pogovarjala tako v šali kot zares, da bi bilo mogoče dobro ustanoviti nov klub v Solkanu. Predvsem zaradi slovenske želje po lastnem distriktu. Iz novogoriškega kluba je pred tem nastal ajdovski, zakaj ne bi ustanovili še enega. Leta 2004 so pogovori dobili resnejšo vsebino, za idejo so se poleg mene ogreli še Mitja Kristančič, Silvan Saksida, Miran Čurin,Tomaž Slokar in David Orzan Dogovorili smo se, da bo Josip Pavlič boter novemu klubu, botrski klub bo novogoriški Rotary klub. Kasneje smo v članstvo novega solkanskega kluba dobili tudi Darka Žiberno. Za predsednika kluba v ustanavljanju smo postavili prijatelja Tomaža Slokarja, vendar smo skoraj leto dni le razmišljali. Nakar se je Tomaž odločil za izstop iz rotarijske družine. Če smo želeli klub ustanoviti, je bilo potrebno prijeti vajeti v roke in strniti ustanovitveno skupino članov. Vodenje sem prevzel v roke sam in skupaj z ostalimi prijatelji smo nadaljevali delo na ustanavljanju novega kluba. Pridobili smo nekaj novih članov, skupaj uredili vso potrebno dokumentacijo za registracijo kluba, imena, sedeža, v skladu s slovensko zakonodajo. Veliko truda je bilo vloženega na kadrovanju novih članov, saj smo se zavedali, da moramo imeti skupno število čez 20, če želimo klub vključiti v mednarodno organizacijo Rotary International. Uspeli smo zgraditi omizje s številom 21 bodočih članov, 26. maja 2007 smo organizirali in izvedli ustanovni Charter na Zemonu, ko smo od guvernerja distrikta 1910 prejeli ustanovno listino kot 33. slovenski Rotary klub imenovan Solkan – Siliganum.

 

Pričelo se je redno rotarijsko leto 2007/2008 z vso svojo vsebino in aktivnostmi. Na socialnem programu smo si zastavili akcijo »Ohranimo otrokom dom« za družino Močnik iz Solkana, ki prebiva v Kromberku pri Novi Gorici. Družina je izgubila mlado mater, ostali so trije mladoletni otroci in sam oče. Stanovanje, ki so ga pred kratkim kupili z krediti, je bilo pred tem, da ga prodajo. Naš klub je z zbiranjem sredstev (21.000 €) omogočil vrnitev vseh kreditnih obveznosti in tako je stanovanje ostalo v lasti družine Močnik.

 

Gostili smo rotarijce iz Budve v Črni Gori, rotarijce iz Pule, predstavnike klubov iz sosednje Italije – Čedada, Milj. Udeležili smo se obeležja 90 – letnice zaključka prve svetovne vojne v Čedadu.

Solkanski klub je podpisnik svečane listine v projektu Od zvezde do zvezde, ki povezuje klube iz Karlovca, Nove Gorice, Solkana, Gorice in Palmanove. Vsebinski nosilci projekta sta muzej iz Nove Gorice in Karlovca ter seveda obe občini. Rotarijci smo bili pobudniki te povezave.

Bili smo tudi na ustanovitvi novega kluba Karlovac - Dubovac v Karlovcu, kot drugih klubov v Sloveniji. Naša prijatelja David Orzan in Saša Primožič sta vzdrževala kontakte s klubi v Italiji.

V tem letu smo organizirali veliko zanimivih predavanj na različne teme. Širjenje obzorja vsakega člana je pomembna naloga in vsebina aktivnosti v klubu.

 

Na kadrovanju novih članov je bilo veliko storjenega, povabili smo v našo sredino nekaj kandidatov, od katerih sta se dva pozitivno odzvala in sprejela naše povabilo. To sta Flavio Mosetig in Martin Faganel. Oba sta uradno postala člana kluba v rotarijskem letu 2007/2008. Dobro bi bilo, da v vsakem rotarijskem letu pridobimo vsaj dva nova člana.

 

V tem letu nam ni uspelo opremiti z omarami dogovorjenega prostora v hotelu Sabotin, kamor bi spravili vse naše materiale, gradivo in dokumente. To aktivnost je v zaključni fazi in se bo v rotarijskem letu 2008/2009  realizirala. Prav tako je potrebno oblikovati in izdelati tablo z našim znakom in jo namestiti na vhodu v hotel Sabotin.

 

Finančna sredstva so sledila dinamiki dogodkov, leto smo uspešno zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom. Zakladnik bo svoje delo nadaljeval še naslednje rotarijsko leto.

 

Rad bi se vsem zahvalil za sodelovanje v rotarijskem letu, za prispevek vsakega posameznika v tem prvem skupnem letu. Dovolite mi, da se še posebej zahvalim za odlično sodelovanje in razumevanje  vse od leta 1998 dalje Mitji Kristančiču. Ne morem mimo, da se ne spomnim najinega skupnega dela pri organizaciji koncertov, posebej mi je v spominu žaganje klopi v svetogorski baziliki z motorno žago, pa ne samo to. Mitjo tudi uradno predlagam za priznanje Paul Harris fellow takoj ko bo ta klub izpolnil pogoje za podelitev. Prosim, da gre to v zapisnik današnjega kladiva.

 

Članom in klubu bom seveda kot prvi predsednik tudi v naprej stal ob strani in po svojih močeh pomagal pri nadaljevanju in ohranjanju prave smeri in vsebine.

 

 

Solkan, 17. junija 2008

 

Pavel Gentilini Komel

prvi predsednik Rotary kluba Solkan-Siliganum

v letu 2007/2008