Vizitka

Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri
Meetings: Tuesday at 2000 Hours
Incontri: il martedì alle ore 20.00

info@siliganum.si

IntranetArctur
natisni

Poslanstvo

Rotarijci so zavezani načelu pripravljenosti pomagati (serve), ki vključuje civilizacijske vrednote sodobnega človeka:

  • upoštevanje drugih in pripravljenost jim pomagati (odpravljanje ovir invalidom);
  • nesebičnost;
  • skromnost;
  • toleranca in razumevanje;
  • volja do miru.

Za pravilno razumevanje rotarijstva je pomembno, da člani delujejo ob polnem varovanju osebne identitete, brez vsakih zunanjih vplivov, ob upoštevanju verske in miselne svobode ter politične usmeritve. Ravno po tem se Rotary v temeljih razlikuje od drugih društev in zvez.


Rotarijski klub Solkan - Siliganum