Vizitka

Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri
Meetings: Tuesday at 2000 Hours
Incontri: il martedì alle ore 20.00

info@siliganum.si

IntranetArctur
natisni

Kaj je Rotarijstvo?

Obstaja več definicij za Rotary družbo. Ena od teh se glasi: "Rotary je svetovna družba, ki temelji na načelih prijateljstva, poklicnih razredov in izpolnjevanju obveze prisotnosti."

Rotary želi biti družba izbrane elite. Noben posameznik se ne more samoznačiti za kaj takšnega. Lahko si za to le prizadeva s svojo osnovno naravnanostjo in mišljenjem, vedenjem, delom in priznavanjem obstoječih vrednot. Velja temeljno načelo, da Rotary klub sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Na lastno željo namreč ni mogoče postati član Rotarija.

Nosilci rotarijske ideje so posamezni člani Rotary kluba. Izhajajo iz različnih poklicnih področij, kjer naj bi imeli vpliv s svojo osebno integriteto. V Rotary klubu se pobliže spoznajo in sklepajo osebna prijateljstva. S tem pospešujejo razumevanje različnih poklicev.

Rotary omogoča članom poznavanje tematike s področij znanosti, tehnike, gospodarstva in umetnosti.

Tako druženje pod okriljem Rotarija omogoča tudi različne aktivnosti v korist skupnosti.

Zgoraj naštete dejavnosti presegajo nacionalne in mednarodne okvire. Eden od ciljev Rotarija je dobronamerna skrb za krepitev razumevanja med narodi.

Rotary bo vedno to, kar iz njega naredijo člani. Njegova moč je v vsakem posameznem članu Rotarija. Le-ti so zavestno predani jasno določenim ciljem. Brez te vrednote bi Rotary ostal navadno društvo ali malo boljše stalno gostilniško omizje.

Rotary Shares