Vizitka

Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri
Meetings: Tuesday at 2000 Hours
Incontri: il martedì alle ore 20.00

info@siliganum.si

IntranetArctur
natisni

socialni program

Vsak Rotary klub si v okviru socialnega programa, ki temelji na načelu odpravljanja ovir invalidom, določi svoje cilje v obliki posameznikov, družin, društev ali institucij, ki so lahko prejemniki pomoči Rotary kluba. Ta pomoč se kaže v obliki organiziranja in izvedbe različnih dejavnosti in aktivnosti z namenom pomaganja pomoči potrebnim.

Rotarijski klub Solkan – Siliganum se je opredelil za Oddelek invalidne mladine v Stari Gori, ki bo od ustanovitve dalje rdeča nit socialnega programa.

Istočasno je v prvem letu svojega delovanja v bližnjem okolju opazil tudi družino Močnik in zastavil akcijo »Ohranimo otrokom dom«, 11.5.2007.