Vizitka

Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri
Meetings: Tuesday at 2000 Hours
Incontri: il martedì alle ore 20.00

info@siliganum.si

IntranetArctur
natisni

Paul Harris Fellow

datum: 17.11.2009

Mitja Kristančič in Silvan Saksida sta kot vestna člana rotarijske družine že od konca devetdestih let veliko pripomogla k uresničevanju rotarijskih idej. Aktivno sta sodelovala pri postavljanju novogoriškega Rotary kluba in njegovih prvih korakih do časa klubske odraslosti. Pomembno vlogo sta imela pri ustanavljanju novega kluba Solkan – Siliganum, ki je v svetovno skupnost rotarijcev stopil leta 2007. Njun prispevek je prav gotovo vreden vsega spoštovanja in upoštevanja. Podelitev priznanja Paul Harris fellow Mitji in Silvanu na skupščini kluba v novembru 2009 pomeni zahvalo s strani članov solkanskega kluba, prav tako svetovne organizacije Rotary international.

Pavel Gentilini Komel
Foto: Josip Pavlić Pepi