Vizitka

Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri
Meetings: Tuesday at 2000 Hours
Incontri: il martedì alle ore 20.00

info@siliganum.si

IntranetArctur
natisni

"Iskrice otrokom v Stari Gori"

datum: 16.12.2010

V okviru 80–letnice rotarijstva na slovenskem bo Rotarijski klub Solkan – Siliganum med občani in občankami Nove Gorice prisoten s posebnim povabilom otrokom in mladini mesta, da na za to posebej natisnjene voščilnice napišejo svojo misel ali toplo besedo, namenjeno
invalidnim otrokom in mladini v Stari Gori.

V ta namen bodo člani solkanskega kluba v četrtek, 16. 12. in v petek, 17. 12. popoldan ter v soboto, 18. decembra 2010 dopoldan, na Bevkovem trgu v Novi Gorici organizirali delavnico za otroke in njihove starše, kjer bodo lahko svojo praznično, decembrsko misel in voščilo izdelali in obesili na božično-novoletno smreko.

Denarna sredstva, zbrana ob tem dogodku, bodo namenjena starogorskim otrokom, saj je skrb zanje zapisana v socialnem programu Rotarijskega kluba Solkan – Siliganum.

Na Vas se obračamo s prošnjo k prisostvovanju ob otvoritvi delavnice, ki bo v četrtek, 16. 12. ob 16.30 na Bevkovem trgu. Z vašo navzočnostjo bomo dali dogodku še večjo utež, v vseh treh dneh.

Lepo pozdravljeni!


Rotarijski klub Solkan - Siliganum

Drago Podobnik
Predsednik 2010/2011


2010_12_08-Iskrice_logoObvestilo in povabilo...Nekaj utrinkov z Bevkovega trga:

Foto: Robert Vidič