Vizitka

Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri
Meetings: Tuesday at 2000 Hours
Incontri: il martedì alle ore 20.00

info@siliganum.si

IntranetArctur
natisni

Klub "33"

Klub "33" V posebno veselje in čast mi je, da lahko danes pišem teh nekaj besed ob vstopu v svetovno rotarijsko družino novemu klubu Solkan – Siliganum. Na ta način pomembno prispevamo k cilju, da Slovenija dobi svoj Rotary distrikt v roku leta ali dveh.

Želja po klubu v Solkanu je rastla in dozorevala že nekaj let. Kot ustanovni člani novogoriškega kluba smo s svojo vnemo in aktivnostjo dosegli, da se je pred nekaj leti ustanovil ajdovski Rotary klub, danes pa svečano nazdravljamo solkanskemu. Lahko rečem, da je novogoriški klub dobra kovačnica kadrov, sposobnih peljati naprej rotarijsko misel in načela. Prav je, da se tudi na tem mestu zahvalim rotarijskim in osebnim prijateljem, ki so skupaj z mano verjeli v zastavljeni cilj, neutrudno sodelovali na dvoletni poti pridobivanja primernih kandidatov za člane in tkanja skupne ideje in povezovanja različnih lastnosti v homogeno celoto. Hvala Mitji Kristančiču, Silvanu Saksidi, Miranu Čurinu in Davidu Orzanu. Posebna zahvala tudi botru Josipu Pavliću, sedanjemu predsedniku RC Nova Gorica.

Solkan je kraj z bogato, 1006-letno zgodovino, leta 1001 zasledimo v pisnih virih prvo omembo kraja ob Soči imenovanega Siliganum. Takrat je cesar Oton privolil, da se ob gradu Solkan lahko gradi naselje Gorica (vsebina te darovnice je zapisana na spomeniku v Solkanu). Prav je, da poleg imena Solkan ponesemo v svet preko rotarijskega gibanja tudi originalno, prvo zapisano ime SILIGANUM. Solkanci so bili znani mizarji, Solkan je svetu dal veliko pomembnih imen, v Solkanu imamo veliko lepih objektov, zgodovinskih, kulturnih, ki pričajo o pomembnosti kraja na prepihu med vzhodom in zahodom, na vstopu v od nekdaj pomembno Soško dolino s prostrane Goriške ravni.

Most čez Sočo pri Solkanu ali Solkanski most je bil postavljen v času Avstro-Ogrske. Gre za železniški most, zgrajen leta 1905, otvoritev pa je bila v letu 1906 ob obisku cesarja Franca Jožefa v Gorici (takrat je uradno zapeljal čez most prvi vlak). Je železniški most z največjim kamnitim lokom iz obdelanega kamna na svetu z odprtino loka 85m.

Člani solkanskega kluba smo dediči te vrhunske tehnične stvaritve, smo pa tudi dediči zamisli američana, poslovneža, odvetnika, popotnika in vizionarja Paula Harrisa, ki je 23. februarja 1905 sklical v Chicagu tri prijatelje. Ta dan so postavili temelje zamisli o moškem klubu s tedenskimi srečanji članov različnih poklicev.
Srečevali so se vedno pri drugem članu, odtod tudi ime Rotary. Zanimivo je, da sta se oba pomembna dogodka zgodila v letu 1905, oba predstavljata tradicijo, most pomeni povezanost nasprotja, bližino in s tem tudi prijateljstvo, kar je vrlina rotarijcev. S povezanostjo si lahko tudi pomagamo, pomoč potrebnim pa je moto rotarijskega gibanja.

Člani kluba Solkan – Siliganum se pridružujemo tradiciji, njenim vrednotam, prvenstvenemu namenu združenja in prijateljevanja, predvsem pa pripravljenosti služiti (Service above self).

Pavel Gentilini Komel
Predsednik Rotary kluba
Solkan - Siliganum