Vizitka

Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri
Meetings: Tuesday at 2000 Hours
Incontri: il martedì alle ore 20.00

info@siliganum.si

IntranetArctur
natisni

Sveta gora

Sveta gora oz. Skalnica je 682 m visok hrib, ki se vzpenja nad Goriško ravnico in z mogočno baziliko na svojem vrhu kraljuje nad Novo Gorico. Sveta goraLegenda o nastanku cerkve na gori pravi, da se je neko soboto leta 1539 Marija prikazala pastirici Urški Ferligoj iz bližnjega Grgarja, ki je na pobočju pasla ovce, ter ji zapovedala, naj ji tam postavijo hišo. Pet let kasneje so ljudje iz okoliških dolin že dogradili mogočno cerkev iz rezanega kamna s tremi ladjami, oglejski patriarh Marino Grimani pa ji je podaril znamenito sliko Marije z detetom, delo beneškega slikarja Palme starejšega. Prva cerkev pa je na gori dejansko stala že v 14. stoletju, ki so jo Sveta gorakasneje porušili Turki, najverjetneje leta 1470. Kasneje pa je bila cerkev ponovno porušena med 1. svetovno vojno, junija 1915.

Sedanja bazilika je bila zgrajena leta 1928 po načrtih Silvana Baresija in zasnovana kot triladijska cerkev s prečno ladjo. Velika je 72 x 22 m. Sedanji glavni oltar je iz leta 1932, za njim pa sta pokopana goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej in apostolski administrator jugoslovanskega dela goriške nadškofije Mihael Toroš. V eni od cerkevnih kapel pa je pokopan prvi slovenski kardinal Jakob Missia, rojen v vasi Mota nedaleč od Križevcev ob Muri. Levo od glavnega oltarja se nahaja »romarska« kapela – prostor s številnimi darovi ljudi, ki so čudežno ozdraveli ali bili sicer kako drugače uslišani in so prinesli Mariji svoje darove v zahvalo. Druge znamenitosti v cerkvi so še: kamnita plošča z vklesano molitvijo »Zdrava Marija« iz 14. stoletja (ostanek prve cerkve), vzidana v steno za glavnim oltarjem, levo od vhoda v zimsko kapelo (tu hranijo poznogotski kip Matere božje z Jezusom iz 16. stoletja), baročni križev pot iz leta 1765, zvonovi iz leta 1929 ter velika barvna okna in orgle iz leta 1939.

Z vrhnje ploščadi pred cerkvijo se odpirajo veličastni razgledi proti Krasu vse do morja, proti zahodu pa na Brda, Furlansko nižino, Karnijske alpe in Dolomite ter na Julijske Alpe in Trnovski gozd na severu.

Svoj dom pa sona gori, poleg bazilike Marije Vnebovzete, našli še frančiškanski samostan in v njem Marijin muzej s stalno zbirko o Sveti gori (slike in fotografije prejšnje cerkve in nekaj inventarja iz prejšnjih cerkva na gori, štiri ikone, narisane na les in drugo), velike in prijetna restavracija in majhen muzej 1. svetovne vojne s stalno muzejsko razstavo o soški fronti, ki je divjala tudi preko Skalnice, s številnimi eksponati in z arhivskim fotografskim ter dokumentarnim gradivom. Na južnem pobočju vzpetine je speljana markirana steza, ki v večjem delu pelje po jarkih in skozi kaverne iz prve svetovne vojne.