Vizitka

Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri
Meetings: Tuesday at 2000 Hours
Incontri: il martedì alle ore 20.00

info@siliganum.si

IntranetArctur
natisni

Vila Bartolomei

Vila Bartolomei je nastala pod vplivom meščanske kulture v bližnji Gorici.Okrog leta 1700 naj bi jo kupili predniki družine Bartolomei. Dvonadstropna stavba z ohranjeno poznobaročno zasnovo vse do današnjega časa ni spremenila svoje zunanje podobe. Poleg osrednje stavbe, ki je imela stanovanjsko funkcijo, so v sklop vile sodili še vinska klet, štala s senikom ter hlevi. Ob sami vili so bila tudi kmetijska zemljišča. Družina Bartolomei je plemiški naslov dobila leta 1763, ko jim ga je podarila cesarica Marija Terezija zaradi njihovih zaslug v javnem življenju.

Med prvo svetovno vojno je morala družina, tako kot vsi Solkanci, v begunstvo, vila z bogatim arhivom pa je bila uničena. Po vojni so jo začeli obnavljati in danes je sedež zgodovinske zbirke Goriškega muzeja. Na ogled je velika zgodovinska razstava Goriška med leti 1918-1947, ki prikazuje življenje pod Italijo (1918-1943), osvobodilni boj med drugo svetovno vojno (1941-1945), življenje med zavezniško vojaško upravo in upravo Jugoslovanske armade (1945-1947).